به گزارش پایگاه خبری نشان :

مردی جوان که دوست اینترنتی اش را با 128 ضربه چاقو به قتل رسانده بود دستگیر شد.

متهم 20 ساله پس از این که قربانی 18 ساله را در پارک برای اولین بار ملاقات کرد با چاقو به جانش افتاد و به 128 ضربه چاقو در یکی از پارک های انگلیس او را به قتل رساند.

 این جوان بیمار که توسط ماموران پلیس بازداشت شده اکنون پس از بررسی و آزمایشات 4 روان پزشک پلیس بیمار روانی شناخته شده و باید دوره درمان خود را در بیمارستان سپری کند.

گزارش های پلیس نشان می دهد که بیماران روانی پس از پایان طول درمان می توانند دوره محکومیت خود را در زندان سپری کنند  وقاضی پرونده تاکید کرد این جوان قاتل به شدت بیماراست و با توجه به شرایط روحی اش در نهایت به 24 سال زندان محکوم خواهد شد.