به گزارش پایگاه خبری نشان :

آب آلوده در زیراب دردسر ساز شد. تعدادی از شهروندان زیراب به دلیل آب آلوده مسموم شدند. حدود ۵۰ نفر به دلیل مسمومیت بر اثر آب آلوده به بیمارستان مراجعه کردند.بیمارستان زیراب گفت احتمالا این مشکلات بخاطر آب آلوده است.آب آلوده مهمترین علت مرگ و بیماری در سراسر جهان است.

رئیس مرکز بهداشت سوادکوه با اشاره به مراجعه حدود ۴۰ تا ۵۰ بیمار با علائم‌شبیه هم که به صورت اپیدمی به بیمارستان شهدای زیراب مراجعه کردند گفت: این مشکل احتمالا مربوط به آب آلوده بود.

گفتنی است: منظور از آلودگی آب، آلودگی پهنه‌های آبی معمولاً توسط فرایندهای انسانی است. پهنه‌های آبی برای مثال شامل دریاچه ها، رودخانه‌ها، اقیانوسها، سفره‌های آب و آب‌های زیرزمینی است.

هنگامی که آلودگی‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بدون تصفیه از مواد ترکیبی مضر در آب‌ها تخلیه می‌شوند، آلودگی آب‌ها بیشتر می‌شوند. آلودگی آب‌ها بر گیاهان و ارگانیسم‌های زنده درون این آب‌ها اثر می‌گذارند. تقریباً در همه موارد، این اثرات علاوه بر گونه‌های منفرد و جمعی، گروه‌های زیستی طبیعی را نیز تخریب می‌کند.

آلودگی آب مهمترین علت مرگ و بیماری در سراسر جهان است، به عنوان مثال به دلیل بیماری‌های منتقله از آب طبق گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۰ از هر ۳ نفر یک نفر دسترسی به آب آشامیدنی ایمن نخواهد داشت.