به گزارش پایگاه خبری نشان :

این صحبت فرهاد مجیدی در حالی است که از 11 بازیکن اصلی پرسپولیس تنها وحید امیری در بین ترکیب اصلی پرسپولیس باقی مانده است و 10 بازیکن دیگر راهی تیم های دیگر شده اند.