به گزارش پایگاه خبری نشان :

در چند سال اخیر کوچ بازیکنان فوتبال ایران به قطر بیشتر از قبل شده است و کاهش ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی از یک سو و عدم توانایی بسیاری از باشگاه در پرداخت قرارداد بازیکنان از سوی دیگر باعث شده آن ها تصمیم بگیرند فوتبال شان را تیم های قطری ادامه بدهند.

 

در این بین اما ماجرا برای احمد نوراللهی کمی متفاوت است، بازیکنی که در زمان حضور اسکوچیچ به مهره ثابت تیم ملی تبدیل شده است در ماه های گذشته پیشنهادهایی از تیم های کشور قطر روبرو شده است و با وجود اینکه یکی از این پیشنهادها نجومی است، او هنوز پاسخ مثبتی به آنها نداده است.

در این بین شنیدیم نوراللهی به نزدیکان خود گفته است که ترجیح می دهد فوتبالش را با شماره ۸ پرسپولیس به پایان برسد و اگر شرایط این باشگاه مناسب باشد قراردادش را تمدید خواهد کرد.

این اتفاق در شرایطی است که کمتر بازیکنی در فوتبال ایران چنین اقدامی انجام می دهد و اغلب ترجیح می دهند به قطر بروند تا بدون دردسر پول خود را دریافت کنند.