به گزارش پایگاه خبری نشان :

وزارای دولت دوازدهم که تا تعیین نشدن وزاری دولت جدید فعالیت می‌کنند، پس از جلسه هیات دولت با رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم همراه شدند و با هم به گفتگو و خوش‌وبش پرداختند.