به گزارش پایگاه خبری نشان :

​​​تست هوش تصویری علاوه بر به چالش کشیدن ذهن و هوش شما جنبه تفریحی و فان هم دارند و سرگرم کننده هستند. حالا از شما میخواهیم که با تست هوش تصویری که ذهن و چشم شما را به فعالیت وامی‌دارد ما رو همراهی کنیم. فکر می‌کنید چقدر باهوش هستید ؟ آماده اید؟ پس بریم در کنار هم یه تست هوش جذاب رو حل کنیم.

اگر خود را باهوش می دانید خوب به تصویر نگاه کنید آیا می توانید حدس بزنید که کدام شخص در تصویر به زودی جان خود را از دست خواهد داد؟

پاسخ تست هوش تصویری مرگ:

به محض حرکت آسانسور زن خواهد مرد زیرا موی او بین در آسانسور گیر کرده است.

تست هوش