به گزارش پایگاه خبری نشان :

سهام عدالت به مرحله پرداخت سود رسیده است. مسئولان مربوط با فراه‍م کردن زیر ساخت های لازم شرایط پرداخت سود را به شماره شبای دارندگان سهام عدالت فراهم کردند. مردم نیاز نیست برای دریافت سهام عدالت مراجعه حضوری داشته باشند. سود سهام عدالت در پایان سال گذشته نیز به حساب دارندگان آن واریز شد. امسال نیز سود سهام عدالت به همین ترتیب پرداخت می شود.

سهام عدالت

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی 13 تیر 1402 با افزایش 266 هزار و 258 تومان به 12 میلیون و263 هزار و 747 تومان رسید.

امروز سه شنبه (13 تیر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون 965 هزار و819 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 26043 واحد افزایش در ارتفاع 2.183.420 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 763.351 واحدی قرار گرفته است.

  ارزش معاملات امروز بازار بورس 8451 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7950 هزار میلیارد تومان قرار داد.   

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،شبندر،فملی،شپنا،نوری و پارسان صورت گرفت و شاخص های آریا،کگهر،هرمز،شگویا،فجهان،زاگرس و ددانا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 12 تیر 1402

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

 

فارس  

1364

1168
شگویا 1582 49
شاوان  2865 5
دانا 450 45
بنیرو   460 3
رمپنا  1321 143
اخابر 1124 244
کگل  741 107
حکشتی‌  1631 80
فولاد 574 2520
فولاژ  1803 48
فخوز  380 116
ساراب 3312 9
ورنا  732 3
حپترو 5787 1
کچاد  1050 237
وپست  927 16
مارون  17920 49
شپنا   883 416
شتران  513 2600
شبندر 1368 930
بسویچ 436 9
وبملت 482 305
وبصادر  233 1427
خاور  500 420
وتجارت   249 1822
فایرا 882 32
شراز  1765 4
جم 5719 42
فملی 707 1840
سدشت 4739 8
بفجر  2573 38
وتوصا 148 12
 شبریز  1642 41
خساپا  292 36
لکما 211 22
بترانس  280 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 12 تیر 1402

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (12 تیر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و263 هزار و 747 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

 

فارس   1364 2292
شگویا 1582 47
شاوان  2865 4
دانا 450 16
بنیرو   460 3
رمپنا  1321 137
اخابر 1124 239
کگل  741 104
حکشتی‌  1631 78
فولاد 574 2520
فولاژ  1803 73
فخوز 380 296
ساراب 3312 3
ورنا 732 3
حپترو 5787 1
کچاد 1050 181
وپست  927 16
مارون  17920 47
شپنا   883 1008
شتران  513 2090
شبندر  1368 912
بسویچ 436 9
وبملت 482 299
وبصادر  233 1400
خودرو 319 47
وتجارت   249 1788
 فایرا 882 31
شراز  1765 4
جم 5719 41
فملی 707 1473
سدشت 4739 8
بفجر

2573

38
وتوصا 148 12
شبریز 1642 15
خساپا 292 39
لکما 211 22
بترانس 280 3

جماران