به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، پرویز بابایی، مترجم و نویسنده در ۹۲ سالگی از دنیا رفت. وی متولد سال ۱۳۱۱ در تهران بود.

بابایی نزدیک به ۲۰ جلد کتاب ترجمه و تألیف دارد که از آن‌ها می‌توان به «تاریخ عرب در قرون جدید»، «لودیگ فوئر باخ و ایدئولوژی آلمانی»، «کانت و فلسفه معاصر»، «فلسفه تجربه‌گرا»، «از سقراط تا سارتر»، «فرهنگ اصطلاحات فلسفه»، «اومانیسم و سوسیالیسم»، «دموکراسی و انقلاب»، «زمینه تکامل اجتماعی» و «مکتب‌های فلسفی از دوران باستان تا امروز» اشاره کرد.

حوزه‌ فعالیت بابایی تاریخ فلسفه، ادبیات، علوم اجتماعی و سیاسی بود.