به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری دولت‌های نهم و دهم با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور، برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۸ تیر ثبت نام کرد.

احمدی‌نژاد

احمدی‌نژاد

احمدی‌نژاد