ارز دیجیتال

با افزایش محبوبیت و گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال، کیف پول های رمزارز نیز تنوع بیشتری پیدا کرده اند و امروزه در انواع مختلفی و هرکدام با مزایا و معایب خود عرضه شده اند. دو دسته اصلی کیف پول های ارز دیجیتال گرم (نرم افزاری) و سرد (سخت افزاری) نام دارند.