بهنوش طباطبایی قبل عمل

بهنوش طباطبایی در کپشن نوشت: ‏‎‏‎«برایتان گل خریدم»… ‏‎‏‎از کوچه های مملکتم، ‏‎برایتان گل خریدم. ‏‎‏‎به فاصله ی رد شدنی از همان کوچه ی باریک چشمهایم را هم بستم تا تصور کنم رهایی از آفات زمانه ام را ، ذوق پرسه زد و امید باز هم جون گرفت در خنده هایم… ‏‎عجب کوچه هایی دارد مملکتم… ‏‎در خسته ترین روزهای زندگیم چه قدرتی می دهد به جانم … ‏‎برایتان گل خریدم تا عیدی دهم به برکت این عید غدیر جانتان سلامت و امیدتان زنده باد….