تیم ملی فوتبال ایران

علیرضا بیرانوند | ماشین شخصی علیرضا بیرانوند | همسر علیرضا بیرانوند

علیرضا بیرانوند تصاویر جدید از رقص محلی خودش در جشنی خودمونی به نمایش گذاشت. در این ویدئو آقا بیرو را دست در دست زنی بجز خانومش میبینیم که این حرکت باعث عصبانیت شدید اکرم خانوم شده است.