به گزارش پایگاه خبری نشان :

 

 

مدتی با پسری در ارتباط بودم، رابطه ما اوایل خیلی خوب پیش میرفت و به گونه ای شد که بعد از چند ماه من خانواده ام را از رابطه مان در جریان گذاشتم. منتها پس از مدتی متوجه شدم که ایشان قرص ترامادول مصرف میکند، بارها از ایشان خواستم که با هم به دکتر برویم تا به ایشان کمک کند این قرص را ترک کند و هر سری به بهانه ای از این بحث طفره میرفت تا اینکه من با ایشان اتمام حجت کردم و گفتم دیگر با این شرایط نمیتوانم رابطه را ادامه دهم. بعد از یک هفته شروع به تهدید کرد که اگر با ایشان بیرون نروم عکسهای خصوصیم را پخش خواهد کرد. چندین عکس از من در کنار ساحل با لباس نامتعارف دارد و همچنین چندین عکس که در حال رقصیدن در مهمانی هستم. میخواستم بدانم چگونه میتوانم جلوی افشای این عکسها را بگیرم و اگر افشا کرد آیا جرم است و باید چکار کنم؟

 

پاسخ : پیش از پاسخ به پرسش باید به این نکته اعتراف کنم که قوانین ما در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم در مقایسه با نظام های حقوقی مدرن دچار ضعف غیرقابل انکار است. اما خوشبختانه این موضوع از جمله مواردی است که قانونگذار ما در قوانین متعددی آن را جرم انگاری کرده است و برای آن مجازات تعیین کرده است.

طبق ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای (۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات): “چنانچه کسی، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تهدید کند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌‌‌شود”.

و مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: “هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد”.

همچنین طبق ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ : “هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم ، می‌ تواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و ضمانت متناسب برای این امر بدهد”.

‌همچنین قانون مطبوعات در ماده ٣١ مقرر میدارد: “انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌ قضایی معرفی خواهد شد. در هر جرم مشهودی فرد می‌‌تواند به پلیس و در صورت فوریت به دادسرا مراجعه کند”

درمورد وقوع جرم تهدید باید به دو عنصر مهم توجه کرد، تهدید باید جدی و موثر باشد. منظور از جدی بودن تهدید اینست که تهدید باید در فضای جدیت رخ دهد مثلا چنانچه در اثنای یک نزاع، شخصی دیگری را تهدید کند که قطعا تورا خواهم کشت این عمل چون جدی نبوده و گوینده صرفاً در پی تخلیه فشار روانی حاکم شده در آن فضا بوده است تهدیدی جدی قلمداد نمیشود.

در مورد موثر بودن تهدید باید به دو فاکتور مهم شخصی و عرفی توجه کرد. منظور از فاکتور شخصی اینست که تهدید باید هم از طرف شخص تهدید کننده و هم از سوی شخص تهدید شونده موثر باشد به طور مثال هرگز تهدید به کتک زدن از سوی یک فرد لاغر اندام با ظاهری نحیف و لاغر بر یک شخص که در زمینه ورزشهای رزمی خبره است یک تهدید موثر قلمداد نمیشود (از طرف تهدید کننده و تهدید شونده موثر نیست) و یا تهدید یک کودک به بریدن گوش از طرف یک فرد با ظاهری نامتعارف به انجام کاری نامتعارف (مثلا دراوردن لباس در ملا عام) میتواند تهدیدی جدی به حساب آید و منظور از فاکتور عرفی اینست که قضاوت عرف آن عمل را یک تهدید موثر قلمداد کند.

شیوه طرح شکایت کیفری:

با توجه به اینکه این جرم از جمله جرایمی است که اثبات آن دشوار است توصیه میشود که این اقدام را به همراه یک وکیل دادگستری انجام دهید ولی در هر حال شما باید به نزدیکترین کلانتری محل (و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) جهت ثبت شکواییه مراجعه کنید.

ثبت شکواییه خود میتواند هدفی پیشگیرانه داشته باشد و تهدیدکننده را از عملی نمودن نیت خبیث خود منصرف کند. اما توجه داشته باشید که لزوماً نباید تصاویر شما منتشر شود که این جرم واقع شده باشد بلکه صرف عمل تهدید به انتشار تصاویر خود عنوان مجرمانه و مجازات جداگانه ای دارد حتی اگر هرگز این اتفاق رخ ندهد.

یکی دیگر از مزایای ثبت شکایت در مورد وقوع جرم تهدید اینست که در صورتی که به هر نحو تصاویر شما در آینده منتشر شود، انتساب (نسبت دادن) این انتشار به شخص تهدید کننده ساده تر خواهد بود. در هر حال توصیه ما اینست که با توجه به پیچیدگی این جرم از تخصص وکیل دادگستری جهت اثبات جرم استفاده شود.