به گزارش پایگاه خبری نشان :

شعبده بازی و ترفندهای آن، می تواند برای بچه ها نشاط آور و برای پرستاران، مربیان مهد کودک و والدین آن ها، روشی برای سرگرم کردن کودکان باشد. گاهی اوقات برای انجام تردستی ها، به وسایل و ابزارهای خاص و پیچیده ای نیاز نیست و با همین وسایلی که در خانه داریم، می توانیم بچه ها را سرگرم کنیم. در ادامه به آموزش شعبده بازی با وسایل خانه می پردازیم که البته معمولا بزرگسالان با این ترفندها آشنا هستند و این شعبده بازی ها بیشتر جهت سرگرم کردن کودکان استفاده می شود. پس در ادامه مطلب با موگه پارک همراه باشید.

9

1.تردستی لیوان پرنده

در این ترفند، شعبده باز یک لیوان با جنس پلاستیک یا کاغذ را به حاضران نشان می دهد. بعد از آن، لیوان را بین دستانش نگه داشته و  به همه می گوید که قادر است این لیوان را به پرواز در آورد. پس از چند لحظه، لیوان به سمت بالا رفته و پرواز می کند.

·راز بازی

راز این ترفند این است که شعبده باز، در دیواره لیوان دو سوراخ ایجاد می کند که در سمت شعبده باز قرار دارد و تماشاچیان آن سوراخ ها را نمی بینند. اگر لیوان پلاستیکی باشد، باید از قبل آماده شود، اما لیوان کاغذی را شعبده باز می تواند در همان زمان سوراخ کرده و عملیات را انجام دهد. سپس شعبده باز، شصت دست خود را در سوراخ برده و انگشتان دیگر دست خود را باز می کند و با حرکت آرام شصت، لیوان حرکت کرده و در فضا شناور می گردد.

 

99

 

2.خارج ساختن دستمال از لیمو

شعبده باز در این تردستی، قدرت خود را نمایش داده و دستمالی را از داخل لیمو خارج می نماید‌. برای این کار ابتدا شعبده باز، لیمو را به یکی از تماشاچیان می دهد تا مطمئن شوند که لیمو سالم است. سپس لیمو را با چاقویی به دو قسمت تقسیم کرده و دستمالی را از آن در می آورد.

·راز بازی

راز این ترفند این است که دستمال از داخل لیمو خارج نشده و از دسته چاقو بیرون می آید. شعبده باز با استفاده از دقت و سرعت عمل بالای خود، چاقو را طوری کنار لیمو قرار داده و دستمال را از سوراخی که در دسته چاقو وجود دارد، خارج می سازد که کسی واقعیت را متوجه نمی شود.

 

3.تردستی انگشتر پرنده

شعبده باز در این تردستی نخی را برداشته و یک انگشتر از تماشاچیان گرفته و نخ را به آن می بندد. سپس سر نخ را گرفته و انگشتر را آویزان می کند و نخ را مانند پاندول حرکت می دهد. پس از آن نخ را آتش زده و می سوزاند، اما انگشتر به همان صورت در هوا معلق است.

·راز بازی

برای این تردستی، باید نخ مورد نظر قبل از اجرای بازی، آماده سازی شود. شعبده باز میزان بسیاری نمک را در ظرفی از آب حل کرده و این عمل را طوری انجام می دهد که آب بسیار شور و متراکم شود.  آنگاه نخ را به مدت ۴۵ تا ۶۰ دقیقه، در آب شور قرار می دهد و پس از بیرون کشیدن از آب نمک، می گذارد تا خوب خشک شود. زمانی که نخ آتش بگیرد، انگشتر توسط بلورهای نمک چسبیده به نخ، همچنان در هوا معلق می ماند.

999

 

4.تردستی خوردن شمع

شعبده باز در این تردستی به همراه شمعدانی در مقابل تماشاچیان حاضر شده و شمع روشن را از درون شمعدان بیرون آورده و خاموش می کند و سپس با خوردن شمع، همه حاضران را متعجب می کند.

·راز بازی

شمعی که توسط شعبده باز خورده می شود، شمع نبوده و قطعه ای از موز است که به شکل شمع در آمده است. فیتیله قابل اشتعال این شمع نیز خلال بادام است. شعبده باز برای عدم تغییر رنگ موز آن را داخل جوهر لیمو می برد و سپس خلال بادام را در موز فرو کرده و سپس روشن می نماید.

 

9999

5.تردستی جادوی قند

این تردستی که به جادوی قند شناخته می شود، به این صورت است که شعبده باز حبه قندی را به یکی از حاضران می دهد و درخواست می کند که روی حبه قند، دایره ای را طراحی کند. سپس حبه قند را در لیوان آب می اندازد. تماشاچی دست خود را روی لیوان نگه می دارد و پس از حل شدن قند در آب، علامت دایره روی دست تماشاچی نقش می بندد.

·راز بازی

ترفند بازی این است که علامت دایره ایجاد شده روی دست تماشاچی از انگشت شعبده باز روی دست او منتقل شده است. به این صورت که شعبده باز همان علامتی که تماشاچی روی قند نقاشی می کند را روی شصت دست خود می کشد. پس از آن در حالی که تظاهر می کند می خواهد حالت دست تماشاچی را اصلاح کند، انگشت شصت خودش را به کف دست تماشاچی فشار می دهد و علامت روی دست او منتقل می گردد.

 

6.غیب شدن سکه در دست

در این ترفند، شعبده باز در دست راست خود، سکه ای را نشان می دهد. سپس سکه را در دست چپ خود گذاشته و مشت خود را می بندد. اینک دو دست خود را باز می کند ولی هیچ چیزی در دستانش نیست و سکه غیب می شود.

·راز بازی

حقیقت این ترفند این است که شعبده باز، سکه را در دست چپ نگذاشته و بدون اینکه کسی متوجه شود، در حالی که تظاهر می کند با دو انگشت شصت و سبابه دست راست، در حال گذاشتن سکه در دست چپ خود است، با سه انگشت دیگر دست راست سکه را بطور پنهانی بر می دارد. زمانی که حاضران روی دست چپ او متمرکز شده اند. با سرعت سکه را از دست راست به داخل جیب خود می گذارد.

99999

 

7.غیب کردن توپ

در این تردستی، شعبده باز در حضور تماشاچیان، در کف دست راست خود، توپی را قرار داده و آن را با دستمالی می پوشاند. سپس توپ را محکم گرفته و دستش را واژگون می کند. پس از آن از حاضران می خواهد تا از وجود توپ مطمئن شوند. پس از تایید حاضران، با شمارش خود، دستمال روی دست خود را برداشته و دستش را به حاضران نشان می دهد. حاضران با حیرت می بینند که دست او خالی می باشد. پس از آن شعبده باز دوباره روی دست خود را با دستمال پوشانده و مجدد از چند نفر می خواهد خالی بودن دستش را تایید کنند. آنگاه با شمارش خود دستمال را از روی دستش برداشته و در میان تعجب حاضران، توپ را دوباره به آنان نشان می دهد.

·راز بازی

در این ترفند، شعبده باز دستیاری در میان حاضران دارد که در بار اول در زمان تایید حاضران، شعبده باز به عنوان آخرین فرد تایید کننده به سمت او رفته و دستیار، توپ را به سرعت بر می دارد. بار دوم نیز شعبده باز به عنوان آخرین فرد تایید کننده خالی بودن دست، به سراغ دستیار رفته و او توپ را دوباره در دست شعبده باز قرار می دهد.

 

منبع: موگه پارک