به گزارش پایگاه خبری نشان :

طبق اخبار غیر رسمی احتمالا فاطمی‌امین معاون اجرایی رییس جمهور خواهد شد. این درحالی است که فاطمی امین امروز در جریان استیضاح دوم کرسی وزارت را واگذار کرد و با رای عدم اعتمادی که از مجلس گرفت راهش از وزارت صمت جدا شد؛ اما گویا دولتی‌ها همچنان مشتقا ماندن او در ساختمان خیابان پاستور هستند.