به گزارش پایگاه خبری نشان :

پسر جوان برای ثابت کردن علاقه اش به دختر همسایه به فیلمبرداری از خودش در اینستاگرام دست به خودکشی زد.

چند روز قبل پسر 23 ساله ای در خانه شان دست به خودکشی زد و همین کافی بود تا تیمی از کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی تهران همراه به دستور بازپرس حبیب الله صادقی از شعبه 4 دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیق وارد عمل شوند.

فیلمبرداری از صحنه خودکشی

کارآگاهان در تحقیقات پلیسی پی بردند پسر جوان که یک مغازه موبایل فروشی داشته از یکسال قبل عاشق دختر همسایه شان که دختری 16 ساله است، بوده و قصد ازدواج با او را داشته است.

تجسس های پلیسی نشان از آن دارد که پسر جوان قبل از خودکشی از اینستاگرام خودش به صورت زنده درباره علاقه اش از دختر جوان صحبت کرده و برای اینکه ثابت کند به او علاقه دارد دست به خودکشی زده است که در این صحنه دختر جوان و یک دختر دیگر که رقیب عشقی این پسر جوان بوده با دیدن این فیلم به سرعت به در خانه پسر جوان رفته و از پدر و مادرش را از اقدام پسرشان با خبر کرده است.

خانواده پسر جوان وقتی به طبقه دوم خانه شان می روند با توجه به قفل بودن در خانه با در اختیار داشتن کلید یدک اقدام به باز کردن در خانه کرده و وقتی وارد خانه شدند با جسد حلق آویز شده پسرشان روبرو شده اند.

خودکشی برای اثبات علاقه به دختر همسایه

کارآگاهان در ادامه پی بردند که پسر جوان که عاشق دختر جوان بوده از چندی قبل دختر جوان دیگری که در همسایگی خانه این جوان بوده با دادن پیامک هایی ابراز علاقه کرده که همین باعث شده تا دختر 16 ساله به حرفهای پسر جوان شک کند و بین آنها اختلاف به وجود بیاید.

پسر جوان برای اینکه ثابت کند به دختر 16 ساله خیانت نکرده و رقیب عشقی او تنها یک مزاحم است دست به این خودکشی عاشقانه زده است.

بنا بر این گزارش، پدر این پسر جوان با حضور در دادسرای امور جنایی تهران از دختر جوانی که سعی داشته رابطه پسرش با دختر 16 ساله را بهم بزند اعلام شکایت کرد که بازپرس حبیب الله صادقی دستور تحقیقات را در این زمینه صادر کرد.