به گزارش پایگاه خبری نشان :

حکم دادگاه برای شکایت و درخواست طلاق یک زن از شوهرش در چین رسانه ای شد.

 بنا به گزارش رسانه‌های محلی چین مردی جوان پس از 5 سال زندگی مشترک با همسرش یک درخواست طلاق به دادگاهی در این کشور ارائه کرد که پس از این دادخواست زن چینی با مراجعه به دادگاه در صورت توافق برای طلاق خواستار جبران خسارتی شد که به طور تمام وقت به عنوان یک زن خانه دار در زندگی این مرد حضور داشت.

دادگاه خانواده نیز با این درخواست موافقت و به نفع زن حکم داد و شوهر وی را موظف به پرداخت خسارت پنج ساله زندگی مشترک آن‌ها کرد.

گفتنی است که طبق حکم صادرشده این دادگاه این مرد چینی موظف شد مبلغ 7700 دلار بابت خانه داری به زن سابقش پرداخت کند و طبق این حکم مرد چینی ماهیانه نیز مبلغ 2000 یوان بابت نفقه به او بپردازد