به گزارش پایگاه خبری نشان :

دانشمندان دانشگاه فنی مونیخ (TUM) و دانشگاه نبراسکا تحقیقی را انجام دادند که تأثیر ورزش بر تصمیمات فرضی راجع به مقدار غذایی را که فرد می‌خواهد بعد از تمرین بخورد، بررسی کرد و دریافتند که ورزش‌های شدید می‌تواند ولع افراد برای مصرف غذا‌های ناسالم را افزایش دهد.

فعالیت بدنی شدید، منجر به افزایش ولع برای مصرف فوری غذا بعد از ورزش و تا  ۳۰ دقیقه بعد می‌شود. پروفسور کهلر، استاد و سرپرست گروه پژوهش، گفت: "بر اساس این مطالعه، ما برای اولین بار توانستیم نشان دهیم که ویژگی‌های خاصی مانند مقدار و فوریتی که فرد میل به مصرف غذا پیدا می‌کند، در طول فعالیت بدنی تغییر می‌کند. نتایج واقعی نشان می‌دهد که انجام ورزش بدنی می‌تواند افرادی را که ورزش می‌کنند، فریب دهد تا بعد از جلسه تمرین با سرعت بیشتری مقادیر زیادی غذا بخورند. "

برای مطالعه مذکور، تیم تحقیق ۴۱ شرکت کننده سالم بین ۱۹ تا ۲۹ سال را استخدام کرد. آن‌ها به طور تصادفی یا در یک جلسه تمرین ۴۵ دقیقه‌ای با فشار بالای دوچرخه سواری، این پژوهش را انجام دادند.