به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش طرفداری، علی تاجرنیا عضو اسبق هیات مدیره استقلال که در ویژه برنامه روز پزشک شبکه سلامت میهمان آرش ظلی پور بود، در پاسخ به سوال مجری برنامه که از او درباره آینده استقلال پرسید، گفت: نمی گذارند ما کنار استقلال باشیم و به استقلال برگردیم، من برای استقلال آدم با انگیزه ای هستم. در دوره دکتر قریب هم عضو هیات مدیره استقلال بودم. امیدوارم شرایط استقلال بهبود پیدا کند و در دولت جدید به استقلال توجه ویژه ای شود.

آرش ظلی پور در این لحظه حرف تاجرنیا را قطع کرد و با لبخند پرسید، یعنی وزیر دولت قبلی پرسپولیس بود که تاجرنیا جواب داد:نه، من به این موضوع کاری ندارم و معتقد نیستم چون وزیر پرسپولیسی بوده استقلال ناکام مانده، استقلال به دلایل مختلف شخصیت قهرمانی خود را از دست داده و باید هم از لحاظ فنی و هم روحی روانی و هم مدیریتی به آن دوران برگردد.استقلال تیم بزرگی است و کسانی باید استقلال را مدیریت کنند که بزرگ باشند.