به گزارش پایگاه خبری نشان :

مصطفی لشگری در این استوری اینستاگرامی نوشت: توافق یواشکی با بازیکن برای پرداخت درصدی از قرارداد در پایان فصل به‌عنوان پاداش بدون این‌که در مراجع فوتبالی ثبت بشه، اسمش فداکاری بازیکن نیست، اسمش تقلبه.

کنایه سنگین مدیر پرسپولیس به استقلال؛ توافق یواشکی فداکاری نیست تقلبه!​