به گزارش پایگاه خبری نشان :

دقایقی بعد اما ۲مرد خود را به آنجا رساندند و او را با ضربات چاقو به قتل رسانده و گریختند.

به‌دنبال این اتفاق عجیب و هولناک، ماجرا به پلیس و قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس جنایی تهران گزارش شد. در نخستین گام، دستور بازداشت اردشیر که در آن ساختمان زندگی می کرد صادر شد.

وی گفت: مقتول اهل یکی از شهرهای غربی کشور است و مدتی قبل یک خودروی سانتافه به من فروخت و من هم پول او را دادم. ساعتی قبل اما او به مقابل خانه‌ام آمد و داد و فریاد راه انداخت. برای حفظ آبرویم، به دوستم مسعود زنگ زدم و خواستم به مقابل خانه‌ام بیاید و مقتول را از آنجا دور کند. اما او برای این کار ۲شرور را مقابل خانه‌ام فرستاد و آنها به جای آرام کردن آن مرد، وی را به قتل رساندند.

با دستگیری مسعود، هویت قاتلان شناسایی و آنها دستگیر شدند و در بازجویی‌ها اعتراف کردند که قصد گوشمالی مقتول را داشته‌اند اما بی‌آنکه بخواهند وی را به قتل رسانده‌اند. با این اظهارات هر چهارمتهم پرونده بازداشت شده و در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته‌اند.

منبع: همشهری