بیمه

اینکه می‌گویند تصادف اتفاق می‌افتد و خیلی نباید به آن فکر کرد، برای زمانی است که به خودرو خسارت زیادی وارد نشده باشد؛ اما وقتی در تصادفی آسیب جدی به بدنه وارد شود، دیگر واقعاً نمی‌توان این حرف را زد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه هفته گذشته با دکتر دهنوی با وجود تعطیلی مجلس گفت: امیدواریم واحد شاخص ها کله نکند و به مردم هم توصیه می کنیم که شتابزده این بازار را ترک نکنند.