نتایج جستجو: ناهنجاری

سالها تحقیقات مبتنی بر جنسیت نشان داده است که درمورد مسائل قلب، اختلافات جنسی بسیار زیاد است. یک نمونه برجسته، وضعیت موقت قلب است که به عنوان کاردیومیوپاتی takotsubo یا قلب شکسته شناخته می شود .