مواد شیمیایی

یکی از رایج‌ترین اتفاقات در مشاغل سخت، سقوط برخی از تجهیزات و مواد مختلف بر روی پاها است. اگر کفش مورد نظر شما از ایمنی مناسبی برخوردار نباشد، قطعا پاهای شما با تهدید جدی مواجه خواهند شد.